służebność – obciążenie nieruchomości

służebność – obciążenie nieruchomości

Przepis art. 285 § 1 k.c. stanowi, iż nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości...
groźby karalne 190 k.k.

groźby karalne 190 k.k.

Dla bytu przestępstwa z art. 190 KK istotne jest subiektywne odczucie zagrożonego. Do jego znamion należy wzbudzenie w zagrożonym uzasadnionej obawy, że zapowiedź przestępczego działania zostanie spełniona. Z prawnokarnej oceny zachowania sprawcy nie można jednak...