zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Na wstępie zaznaczyć należy, że przewidziane w art. 448 k.c. świadczenie powinno przede wszystkim spełniać funkcję kompensacyjną, ale z drugiej strony nie powinno być ono niewspółmierne w stosunku do doznanej krzywdy. Z godnie z treścią art. 448 k.c. zadośćuczynienie...
alimenty w rozwodzie na rzecz dzieci

alimenty w rozwodzie na rzecz dzieci

Orzeczenie o alimentach na rzecz dziecka należy, zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o., do obligatoryjnej kognicji sądu rozwodowego. Sąd z urzędu orzeka o alimentach nawet wtedy, gdy małżonkowie zawarli umowę co do realizacji obowiązku alimentacyjnego lub też jeżeli przed...