alimenty na pełnoletnie dziecko

alimenty na pełnoletnie dziecko

Wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko nie wygasa obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. Przesłanki powstania obowiązku alimentacyjnego należy odróżnić od zakresu świadczeń alimentacyjnych, czyli ich wysokości. Wysokość świadczeń zależy od...
wysłuchanie małoletniego w sprawie o rozwód

wysłuchanie małoletniego w sprawie o rozwód

Zgodnie z art. 2161 § 1 k.p.c., w sprawach dotyczących osoby małoletniego, sąd, przed wydaniem wyroku, wysłucha dziecko, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na to pozwoli. Wysłuchanie to powinno dotyczyć jedynie tych spraw, które dotyczą...