podział majątku a kredyt hipoteczny #adwokat #radom

podział majątku a kredyt hipoteczny #adwokat #radom

Niejdnokrotnie zdarza się, że nieruchomość objęta podziałem majątku jest obciążona kredytem hipotecznym. Jeżeli po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej kredyt spłaca jeden małżonek może on żądać w sprawie o podział majątku rozliczenia spłaconych przez niego rat...