wysokość alimentów #adwokat #radom

wysokość alimentów #adwokat #radom

Wysokość obowiązku alimentacyjnego jest zależna nie od otrzymywanego wynagrodzenia, lecz od pełnych możliwości zarobkowych osoby obowiązanej do alimentacji (orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 1959 r., III CR 212/58). Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być...
alimenty dla dziecka #radom #adwokat

alimenty dla dziecka #radom #adwokat

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 k.r.o.). Tym samym wnioski dowodowe strony pozwanej nie mają jakiegokolwiek znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy....