rozwód – wyrok karny #Radom #adwokat

rozwód – wyrok karny #Radom #adwokat

W sprawie rozwodowej można powołać się na wyrok w sprawie karnej. Zgodnie z art. 11 k.p.c.: „Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa [podkr. aut.] wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która...
rozwód – rozkład pożycia #adwokat #Radom

rozwód – rozkład pożycia #adwokat #Radom

Artykuł 441 k.p.c. nakłada na sąd rozwodowy, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, obowiązek badania przede wszystkim okoliczności dotyczących rozkładu pożycia. Badanie tych okoliczności jest równoznaczne z badaniem winy, jaką każdy z małżonków ponosi za rozkład...