wina umyślna na gruncie kks #adwokat #Radom

wina umyślna na gruncie kks #adwokat #Radom

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego art. 4 § 1 k.k.s., jako warunek odpowiedzialności karnej, umyślność zachowania sprawcy odnosząca się do przestępstw i wykroczeń z zakresu obowiązków podatkowych, nie może być wywodzona z samego faktu zaistnienia znamion strony...
zniesienie współwłasności #Radom #adwokat

zniesienie współwłasności #Radom #adwokat

Będące przedmiotem rozważań żądanie zapłaty wywodzić należy z faktu korzystania przez uczestnika z nieruchomości ponad udział. W orzecznictwie nie budzi już wątpliwości to, że współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy...