prywatny akt oskarżenia #Radom #adwokat

prywatny akt oskarżenia #Radom #adwokat

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem SN domniemania przewidziane w art. 491 § 1 i 496 § 3 k.p.k. mają charakter niewzruszalny. Można tu bowiem jedynie podważać fakt nieusprawiedliwionego charakteru niestawiennictwa, co eliminuje podstawę domniemania, nie da się...