pozbawienie władzy rodzicielskiej #Radom #adwokat

pozbawienie władzy rodzicielskiej #Radom #adwokat

Zgodnie z treścią art. 111 § 1 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców...
przedawnienie kredytu bankowego #Radom #adwokat

przedawnienie kredytu bankowego #Radom #adwokat

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2016 r. I PK 297/15, stwierdza, że „w świetle art. 723 k.c. dopuszczalne jest – podobnie jak w przypadku wszystkich świadczeń jednorazowych podzielnych – oznaczenie przez strony umowy zwrotu przedmiotu pożyczki...