upadłość konsumencka #Radom #adwokat

upadłość konsumencka #Radom #adwokat

Szanowni Państwo, w dniu 24 marca 2020 r. miała miejsce nowelizacja przepisów w zakresie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zachęcam do kontaktu w sprawie upadłości konsumenckiej www.upadlosckonsumenckaradom.com.pl

czytaj dalej
pozbawienie władzy rodzicielskiej #Radom #adwokat

pozbawienie władzy rodzicielskiej #Radom #adwokat

Zgodnie z treścią art. 111 § 1 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców...

czytaj dalej
przedawnienie kredytu bankowego #Radom #adwokat

przedawnienie kredytu bankowego #Radom #adwokat

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2016 r. I PK 297/15, stwierdza, że „w świetle art. 723 k.c. dopuszczalne jest – podobnie jak w przypadku wszystkich świadczeń jednorazowych podzielnych – oznaczenie przez strony umowy zwrotu przedmiotu pożyczki...

czytaj dalej
niesłuszne tymczasowe aresztowanie #Radom #adwokat

niesłuszne tymczasowe aresztowanie #Radom #adwokat

Zgodnie z orzecznictwem, odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (art. 552 § 4 k.p.k.) oparta jest na zasadzie ryzyka (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1999 r., sygn. akt I KZP 27/99, OSNKW 1999/11-12/72 oraz wyrok...

czytaj dalej