Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Podstawą prawną roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej stanowi art. 446. § 4 k.c., z którego wynika, że jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny...
Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Jak wynika z badań ponad połowa Polaków w 2016 r. wypoczywała – przynajmniej 2 dni poza miejscem zamieszkania. Polacy coraz częściej decydują się na wyjazdy zagraniczne. Niejednokrotnie zdarza się, że wycieczka odbiega od standardów przedstawionych przez biuro...