świadczenie pielęgnacyjne #Radom #adwokat

świadczenie pielęgnacyjne #Radom #adwokat

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 u.ś.r. świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje, jeżeli osoba uprawniona rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu...