Z kolei zgodnie z art. 925 1 § 5 k.p.c. licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Zgodnie z § 1 rozporządzenia w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Tym samym okolicznością notoryjną jest, że obecnie na obszarze RP obowiązuje stan epidemii, a co za tym idzie ma zastosowanie art. 925 1 § 5 k.p.c..

Powyższe winno skutkować zniesieniem wyznaczonego terminu licytacji oraz podjęciem przez Sąd stosownych czynności nadzorczych wobec dokonania próby licytacji nieruchomości, która służy dłużnikowi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.