Kancelaria Adwokacka

Adwokat Grzegorz Grzona

Grzegorz Grzona

Adwokat

Kancelarię prowadzi Adwokat Grzegorz Grzona, członek Izby Adwokackiej w Radomiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto magister administracji oraz ekonomii. Dodatkowo w 2022 r. Adwokat Grzegorz Grzona ukończył studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej na Wydziale Prawa i Adminitracji Uniewersytetu Łódzkiego. Swoje umiejętności rozwijał współpracując z kilkoma renomowanymi kancelariami adwokackimi. W spektrum praktyki znajdują się zagadnienia z prawa karnego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym rodzinnego i gospodarczego.

Z

Prawo Cywilne

Sprawy dotyczące roszczeń
o naprawienie szkód, w tym sprawy z zakresu błędów medycznych,sprawyubezpieczeniowe,bankowe, a także sprawy rozwodowe i alimentacyjne

Z

Prawo Karne

obejmujące zarówno sprawy z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, jak i zakresu wykonania orzeczeń karnych

Z

Prawo Administracyjne

w tym sprawy przed organami administracji lokalnej, centralnymi organami państwa oraz sądami administracyjnymi.

Z

Prawo Rodzinne

Naszym Klientom oferujemy zaangażowanie, profesjonalną pomoc na każdym etapie spraw rodzinnych, od mediacji, negocjacji począwszy, na postępowaniu sądowym skończywszy.