przestępstwo oszustwa #Radom #adwokat

przestępstwo oszustwa #Radom #adwokat

Należy mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z ugruntowaną doktryną i orzecznictwem, określone w art. 286 k.k. przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga aby zachowanie sprawcy było...

czytaj dalej
brak zgody na rozwód #Radom #adwokat

brak zgody na rozwód #Radom #adwokat

Podnieść należy, że w licznych orzeczeniach Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że na wynikach oceny zachowania małżonka odmawiającego zgody na rozwód powinny ważyć przede wszystkim przesłanki o charakterze przedmiotowym. Pominięcie odmowy zgody na rozwód jako sprzecznej z...

czytaj dalej
przestępstwo znęcania #Radom #adwokat

przestępstwo znęcania #Radom #adwokat

Koniecznym elementem przestępstwa znęcania się jest przewaga jednej osoby nad drugą.  Wynika to z faktu, że samo znęcanie zakłada dominację nad ofiarą (bliżej na ten temat zob. J. Kosonoga [w:] Kodeks karny..., red. R.A. Stefański, 2017, s. 1305; wyrok SA    w...

czytaj dalej