upadłość konsumencka wniosek #Radom

upadłość konsumencka wniosek #Radom

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:   1) 109 imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;1a) 110 NIP dłużnika, jeżeli dłużnik...

czytaj dalej