Ponowny proces o rozwód

Ponowny proces o rozwód

Zgodnie z treścią art. 56 k.r.o. jeżeli między małżonkami natąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże czy stronie przysługuje wystąpienie z ponownym powództwem o rozwiązanie małżeństwa...