dla kogo pełnomocnik z urzędu #adwokat #radom

dla kogo pełnomocnik z urzędu #adwokat #radom

Jak wynika z postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – I Wydział Cywilny z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn. akt. I ACz 548/12, ustawową przesłanką ustanowienia adwokata lub radcy prawnego dla strony jest potrzeba udziału w sprawie takiego pełnomocnika. Oceny,...
zwolnienie z kosztów sądowych #adwokat #radom

zwolnienie z kosztów sądowych #adwokat #radom

W postanowieniu z dnia 24 września 1984 r. ( II CZ 104/84 ) Sąd Najwyższy przyjął, że instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które ze względu na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez wywołania...