podwyższenie alimentów art. 138 kro

podwyższenie alimentów art. 138 kro

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie sygn. akt. II Ca 839/13 przez zmianę stosunków w rozumieniu art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy rozumieć istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i...
art. 190a k.k. – przęstępstwo nękania #stalking

art. 190a k.k. – przęstępstwo nękania #stalking

Słusznie przyjmuje się, iż przez pojęcie nękania należy rozumieć dręczenie drugiego człowieka, niepokojenie, zakłócanie spokoju, dokuczanie. Zachowania sprawcy realizujące znamię nękania mogą być różnorodne. Nękanie ma być uporczywe, co oznacza, że musi trwać przez...
przedawnienie czesnego #studia

przedawnienie czesnego #studia

Sąd Najwyższy wydał 8 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie III CZP 74/17, która pozwoli ujednolicić linię orzeczniczą,  w szczególności z uwagi na uchwałę SN wydanej w 2015 roku w sprawie III CZP 67/15. Wskazana Uchwała jest wynikiem skierowanego przez Sąd Okręgowy w...