przedawnienie roszczeń #Radom #adwokat

przedawnienie roszczeń #Radom #adwokat

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1104) wprowadziła do Kodeksu cywilnego nowy przepis art. 117 § 21 k.c., zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać...
odsetki za opóźnienie #Radom #adwokat

odsetki za opóźnienie #Radom #adwokat

Zgodnie z treścią art. 481 § k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik...