eksmisja w sprawie o rozwód #adwokat #Radom

eksmisja w sprawie o rozwód #adwokat #Radom

SO w Łodzi zabezpieczył w ten sposób powództwo w sprawie o rozwód (podstawą wniosku była przemoc). Wskutek zażalenia pozwanego SA w Łodzi zmienił postanowienie i oddalił wniosek wskazując, że orzeczenie eksmisji w trybie zabezpieczenia mogłoby nastąpić jedynie w...
system dozoru elektronicznego SDE #adwokat #Radom

system dozoru elektronicznego SDE #adwokat #Radom

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do kolejnej przesłanki określonej w art. 43 la § 2 k.k.w. „inne szczególne okoliczności”, mogące stanowić przeciwskazanie odbywania kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego, zostały...